بازارگردانی صندو ق‌های قابل معامله در بورس

بازارگردانی صندو ق‌های قابل معامله در بورس

وجود نوسانات در بازار سرمایه کشور از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در این بازار محسوب می‌شود. همچنین حضور سرمایه‌گذاران خرد و پیرو باعث می‌شود تا حرکت‌های بازار سرمایه در کشور عموماً یک طرفه باشد. هرچند طی سالیان اخیر به جهت افزایش قابل ملاحظه اندازه بازار، بحث صفوف تقاضا برای سهام کمرنگ شده است لیکن هیجانات بازار کماکان فعالیت سرمایه‌گذاران منطقی را تحت تأثیر قرار می دهد. موارد عنوان شده از یک سو بازده سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر قابلیت نقدشوندگی سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه می‌سازد. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شیوه سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر همراه با نوسانات کمتر است که سرمایه‌گذاران به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان می‌توانند نسبت به ورود یا خروج اقدام نمایند. پس از تجربه موفق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازار سرمایه کشور، اینک نوبت صندوق‌های قابل معامله است تا با ارائه مکانیزمی چابک‌تر، امکان فراگیری گسترده‌تری در مقایسه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارائه نمایند. این صندوق‌ها ضمن بهره‌مندی از منافع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، از طریق شبکه گستره کارگزاران در تهران و تالارهای منطق‌های، دسترسی سرمایه‌گذاران به این روش سرمایه‌گذاری را آسان‌تر می‌کند. شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان شرکت پیشرو در ارائه خدمات بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، نقدشوندگی این ابزار مالی در بازار سرمایه کشور را فراهم می کند.