تأسیس شرکت سهامی عام

تأسیس شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام این امکان را برای مؤسسان فراهم می کند تا بازار گسترده‌ای برای تأمین سرمایه‌ی مورد نیاز خود فراهم آورند. مؤسسان یک شرکت سهامی عام اغلب صاحبان ایده و یا متخصصین کسب و کار هستند که برای پیشبرد ایده‌های خود نیاز به منابع مالی دارند، از این‌رو اقدام به تأسیس شرکت سهامی عام می‌نمایند. این اقدام مستلزم طی مراحل قانونی و اخذ مجوز عرضه و پذیره‌نویسی سهام از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است. شرکت تأمین سرمایه سپهر کلیه مراحل لازم جهت تأسیس شرکت سهامی عام را به نمایندگی از مؤسسان انجام می دهد.