تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

سهامداران شرکت سهامی خاص ممکن است به خاطر ورود به پروژه‌های با اندازه بزرگتر و یا تمایل به تنوع بخشی دارایی‌ها و عدم ورود منابع مالی خود به پروژه‌های جدید تصمیم بگیرند تا شرکای جدیدی را جذب شرکت کنند. این شرکت‌ها می‌تواند با رعایت مفاد مواد 278 و 279 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت به شرکت سهامی عام تبدیل شوند. شرکت تأمین سرمایه سپهر کلیه مراحل لازم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام را انجام می‌دهد.