مشاوره پذیرش و عرضه اوراق بهادار

مشاوره پذیرش و عرضه اوراق بهادار

ورود به بازارهای اوراق بهادار این امکان را برای صاحبان کسب وکار فراهم می‌کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده برای افزایش ثروت، از مزایای تأمین مالی در بازار اوراق بهادار بهره‌مند گردند. شرکت تأمین سرمایه سپهر در راستای ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و ورود آن‌ها به بازارهای اوراق بهادار خدمات زیر را ارائه می نماید:
• آماده سازی شرکت‌ها برای پذیرش اوراق بهادار در بورس یا فرابورس.
• نمایندگی از طرف ناشر به منظور انجام امور اجرایی تا فروش اوراق بهادار در بورس یا فرابورس.