مشاوره تأمین مالی

مشاوره تأمین مالی

خدمات مشاوره‌ای تأمین مالی به دنبال ترسیم نقشه راه تأمین مالی مشتریان از طریق بازار اوراق بهادار و سایر روش‌ها است که تحت عنوان خدمات «مشاوره عرضه » نیز شناخته می‌شود. این خدمات از ارائه مشاوره‌های لازم در خصوص ویژگی‌ها و الزامات روش‌های تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار شروع می‌شود. شركت تأمين سرمايه سپهر پس از بررسي طرح توسعه يا پروژه‌های جدید بنگاه‌های اقتصادی، اقدام به تهيه بسته تأمين مالي متقاضی نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم و تهیه مستندات مورد نیاز نهاد نظارتی بازار اوراق بهادار (سازمان بورس و اوراق بهادار) نسبت به اخذ مجوز انتشار و عرضه عمومی مبادرت می‌ورزد. تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بهادار با توجه به نیازهای مشتریان و الزامات موجود، به‌شیوه‌های زیر میسر است:

انتشار سهام (افزایش سرمایه)

یکی از گزینه‌های اصلی تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده از منابع سهامداران از طریق افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید می‌تواند با منابع سهامداران موجود انجام شود و یا با افزودن شرکای جدید به مجموعه سهامداری و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت پذیرد. در این فرآیند سهامداران شرکت با جذب منابع مالی جدید و یا جلوگیری از خروج منابع فعلی، از مزاياي حاصل از اجراي طرح‌هاي پربازده منتفع می‌شوند. همچنين افزايش سرمايه باعث بهبود ساختار مالی و افزايش ظرفيت استقراض شركت مي‌گردد. افزايش سرمايه از محل‌های زیر انجام می‌پذیرد:
• مطالبات سهامداران
• آوردۀ نقدي
• سود انباشته
• ساير اندوخته‌ها
با عنایت به وجود بسترهای قانونی، تأمین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز برای شرکت‌ها امکان پذیر است و به رغم اینکه این روش در ایران چندان مورد توجه نبوده لیکن این شرکت آمادگی دارد تا با درنظر داشتن شرایط شرکت‌ها و ملاحظات قانونی مشاوره‌های لازم را جهت متقاضیان این نوع اوراق بهادار ارائه نماید.

انتشار اوراق بدهی

گاه شرکت‌ها تمایل دارند به جای به کارگیری منابع مالکان یا شرکای جدید از طریق استقراض نیازهای خود را تأمین کنند. در صورتیکه بنگاه‌های اقتصادی از اعتبار و اندازه مناسبی برخوردار باشند، می‌توانند به جای استفاده از واسطه‌های مالی نظیر بانک، با انتشار اوراق بدهی مستقیماً از بازارهای مالی و پس‌اندازکنندگان منابع مورد نیاز را تجهیز نمایند. در یک دهه اخیر انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از ابزارهای متداول تأمین مالی از طریق بدهی در ایران به شمار می رود. با گسترش بازار اوراق بهادار، امکان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی همچون صکوک اجاره و صکوک مرابحه، میسر شده است. انواع اوراق بدهی قابل انتشار به شرح زیر است:
• اوراق مشارکت
• اوراق مرابحه
• انواع گواهی سپرده عام و خاص
• اوراق اجاره
• اوراق استصناع

اوراق بدهی قابل تبدیل

اوراق بدهی قابل تبدیل ترکیبی از دو روش پیشین است به این ترتیب که در زمان انقضای اوراق بدهی دارنده این اختیار را دارد که متناسب با تعداد اوراق بدهی، سهامدار شرکت شود. این ابزار تأمین مالی برای دارندگانش این امکان را فراهم خواهد کرد که در طی دوران ساخت پروژه از سود روزشمار برخوردار شده و در پایان به‌هنگام بهره‌برداری از طرح با صاحبان شرکت شریک شوند. شرکت تأمین سرمایه سپهر مفتخر است که برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران مقدمات انتشار این اوراق را فراهم کرده و مصمم است تا این شیوه تأمین مالی را به‌طور گسترده به بنگاه‌های اقتصادی معرفی نماید.