بازاریابی و فروش اوراق بهادار

بازاریابی و فروش اوراق بهادار

بازاریابی، مدیریت عرضه و فروش اوراق بهادار یکی از مهم‌ترین خدمات شرکت‌های تأمین سرمایه در فرایند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار است. در عرضه‌های خصوصی و عمومی، یافتن مشتری همواره از دغدغه‌های اصلی شرکت‌ها در فرآیند تأمین مالی است. شرکت تأمین سرمایه سپهر آمادگی دارد تا مدیریت عرضه اوراق بهادار شرکت‌ها، نهادهای عمومی و دولتی را در عرضه‌های عمومی و خصوصی بر عهده بگیرد.