تامین سرمایه سپهر با هشتمین قرعه کشی زمستانی به استقبال نوروز می رود