رونمایی از «سامانه هوش‌یار» شرکت رایان هم افزا در نخستین رویداد هوش تجاری در بازار سرمایه ایران