مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) برگزار شد.