دکتر رضا غلامعلی ‌پور به‌عنوان سرپرست شرکت تامین سرمایه سپهر معرفی شد