مدیرعامل تامین سرمایه سپهر تاکید کرد: نقدشوندگی؛ مهمترین مزیت فعلی بازار سرمایه