تجلیل از مقام والای "زن" در پنجمین یکشنبه جشنواره زمستانی سپهر